Nasz znak: RGP 72241-  3/ 06                                            Ostróda  7 kwietnia 2006r.                              

                                                     Ogłoszenie

                  Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261 ,poz.2603z późn.zm/ , zarządzenia Wójta Gminy Ostróda  Nr  25/06  z dnia 7 kwietnia 2006r.   sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego -   Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego część stanowiącą udział 111/1000 w nieruchomości  zabudowanej  oznaczonej jako działka Nr 3329/5  o całkowitej pow. 0,3230 ha , położoną w obrębie i miejscowości Ostrowin.

Działka zabudowana Nr 3329/5 stanowi współwłasność Gminy Ostróda i osób fizycznych zgodnie z KW Nr 32522  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , aktualny  stan użytkowania pod zabudowę mieszkalną  wielorodzinną /istniejącą/  jest zgodny z planem obowiązującym do 31 grudnia 2002r.

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

1. udział wynoszący 111/1000 części w gruncie działki Nr 3329/5  o powierzchni całkowitej 0,3230 ha ,zbudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i dwoma budynkami gospodarczymi,

2. lokal  mieszkalny Nr 3  o pow. użytkowej  46,1  m2 ,zlokalizowany na piętrze budynku Nr 15c  w Ostrowinie z przynależna do niego piwnicą o pow. 25,3 m oraz pomieszczenie o powierzchni 29,4 m 2 .w budynku gospodarczym 

 wraz z udziałem  111/1000 w częściach wspólnych  tych budynków  nie służących do wyłącznego użytkowania przez poszczególnych właścicieli.

Lokal Nr 3 mieści się  na I piętrze budynku dwukondygnacyjnego 4-ro rodzinnego.

Lokal składa się z   dwóch pokoi, łazienki, WC, kuchni, p. pokoju, wyposażony w instalacje CO / piec łącznie na dwa mieszkania / , lokal  jest w bardzo dobrym stanie technicznym .

Budynek Nr 15 c  w którym  występuje przeznaczony  do sprzedaży lokal mieszkalny wraz z przynależnościami,  usytuowany jest w obszarze zwartej zabudowy wsi ,w   zespole budynków wielorodzinnych , położonych przy drodze o nawierzchni utwardzonej.   Budynek wybudowany  w  1980r. murowany z cegły , jedno klatkowy  dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym  , kryty eternitem , podpiwniczony , wyposażony  w instalacje : elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną / osadnik  obsługujący jeden budynek/ , instalacje CO- kotłownia lokalna w piwnicy/ .

Cena udziału będącego przedmiotem sprzedaży wynosi   60.810,oo - zł

 i stanowi cene wywoławczą do przetargu.

Osoby  fizyczne i prawne ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu opisanego wyżej udziału w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1,pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /  Dz. U. Nr 261 poz 2603 z późn.zm / - mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o jego nabycie w terminie do dnia 29 maja 2006r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2  w/w ustawy w celu realizacji roszczeń, cenę  udziału ustala się w wysokości 45.806,oo zł.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w  drodze przetargu ustanego ograniczonego którego termin i warunki zostaną ustalone po upływie terminu niniejszego ogłoszenia. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości

 Ostrowin  i  w siedzibie Urzędu  Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24

 w terminie od dnia  13 kwietnia do 8 maja 2006r.  oraz strona internetowa 

www.bip.gminaostroda.pl

 

data publikacji: 10.05.2006, ostatnia aktualizacja: 10.05.2006, odsłon: 1 058


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563942
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości