Nasz znak: RGP.6840.71.2011                            Ostróda, 13 września 2011r.

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 91/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawo własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 35/7 o pow. 0,3270 ha, położoną w obrębie i miejscowości Reszki.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 24755 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działka sklasyfikowana jako B - tereny mieszkaniowe.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.”

 

Przedmiotowa nieruchomość, stanowiąca działkę nr 35/7 o pow. 0,3270 ha w obrębie Reszki jest położona w centralnej części wsi, przy drodze powiatowej łączącej drogę krajową nr 16 z drogą krajową nr 15 trasa Wirwajdy – Turznica – Reszki – Lipowo.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1/ grunt działki nr 35/7 o powierzchni 0,3270 ha, zabudowany adaptowanym z dawnej szkoły budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi i dwoma wolnostojącymi budynkami garażowymi.

 

2/ budynek mieszkalny Nr 19 wolnostojący, wybudowanym w technologii tradycyjnej w okresie przed I wojną światową. Jest obiektem murowanym z czerwonej cegły, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem mieszkalnym. Dach stromy, 2- spadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia zabudowy – 246,00 m2. Do budynku są dwa wejścia. Budynek wyposażony w energię elektryczną, wodociąg wiejski, kanalizację lokalną (wspólne szambo). W budynku mieści się pięć lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, będących w użytkowaniu najemców:

 

- lokal mieszkalny Nr 1 (na parterze, wejście od podwórza) składający się z 2 pokoi i kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej pow. uż. 78,16 m2 wraz z budynkiem gospodarczym murowano-drewnianym o łącznej pow. uż. 20,28 m2 oraz udziałem 215/1000 w częściach wspólnych i gruncie - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 43.798,- zł

 

- lokal mieszkalny Nr 2 (na parterze, wejście od podwórza) składający się z kuchni, pokoju, łazienki o łącznej pow. uż. 40,07 m2 wraz z dwoma pomieszczeniami w budynku gospodarczym (stodoła) o łącznej pow. 37,70 m2 oraz udziałem 169/1000 w częściach wspólnych i gruncie – cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 23.674,- zł

 

- lokal mieszkalny Nr 3 (na poddaszu, wejście od podwórza) składający się z 2 pokoi oraz pokoju/kuchni, łazienki, garderoby i dwóch pomieszczeń gospodarczych o łącznej pow. uż. 68,05 m2 wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym (stodoła) o pow. 12,91 m2, części korytarza użytkowanego włącznie z najemcami lokalu nr 4 tj. części o pow. 2,98 m2 , a także garażu o pow. 14,50 m2 oraz udziałem 215/1000 w częściach wspólnych i gruncie - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 38.822,- zł

 

- lokal mieszkalny Nr 4 (na poddaszu, wejście od podwórza) składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienka z wc, kotłownia, przedpokój i pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. uż. 55,02 m2 wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym (stodoła) o pow. 17,00 m2, części korytarza użytkowanego włącznie z najemcami lokalu nr 3 tj. części o pow. 2,98 m2 , a także garażu o pow. 15,00 m2 oraz udziałem 196/1000 w częściach wspólnych i gruncie - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 32.560,- zł

- lokal mieszkalny Nr 5 (na parterze, wejście od strony ulicy) składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienka i sieni o łącznej pow. uż. 58,31 m2 wraz z trzema pomieszczeniem w budynku gospodarczym (stodoła) o łącznej pow. 35,93 m2 oraz udziałem 205/1000 w częściach wspólnych i gruncie - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 33.152,- zł

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 04 listopada 2011 r.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz wyżej wyszczególnionych najemców. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Reszki w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 20 września do dnia 14 października 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz Gazecie Olsztyńskiej dnia 20 września 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.09.2011, ostatnia aktualizacja: 07.11.2011, odsłon: 761


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100103
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości