Nasz znak: RGP.6840.90.2011        

Ostróda, 13 listopada 2012 r.

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 120/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawo własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 154/2 o pow. 0,3100 ha, położonej w obrębie Turnica, miejscowości Stary Las.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 14466 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Położona jest w zachodniej części wsi Turnica na kolonii Stary Las, przy drodze gruntowej. Teren wyposażony w energię elektryczną, wodociąg wiejski i telefon. Kanalizacja bezodpływowa – lokalna – szamba.

 

„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalone Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. określa wykorzystanie terenu przeznaczonego do sprzedaży jako istniejąca zabudowa mieszkaniowa.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

1/ grunt działki nr 154/2 o powierzchni 0,3100 ha, zabudowany budynkiem mieszkalnym Nr 57.

3/ budynek mieszkalny Nr 57, wybudowany w roku 1908 w technologii tradycyjnej. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem: w części mieszkalnym a w części w adaptacji na cele mieszkaniowe. Częściowo podpiwniczony, na fundamencie murowanym. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, strop nad parterem trzcinowo-gliniany do remontu. W budynku mieszczą się dwa lokale mieszkalne (posiadające niezależne wejścia) przeznaczone do sprzedaży, będące w użytkowaniu najemców:

- lokal mieszkalny Nr 1 składający się z: sieni, kuchni, łazienki z wc, pokoju (na parterze) oraz pokoju, przedpokoju, dwóch pomieszczeń gospodarczych do adaptacji oraz klatki schodowej (na poddaszu) – ogółem 107,64 m2. Udział w częściach wspólnych i gruncie wynosi 41/100. Cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 55.654,- zł

- lokal mieszkalny Nr 2 składający się z: kuchni, trzech pokoi, łazienki z wc, przedpokoju, klatki schodowej (na parterze) oraz klatki schodowej i poddasza do adaptacji – ogółem 155,27 m2. Udział w częściach wspólnych i gruncie wynosi 59/100. Cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 63.249,- zł

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 04 stycznia 2013 r.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz wyżej wyszczególnionych najemców. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Turnica, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 20 listopada 2012 r. do dnia 12 grudnia 2012 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej dnia 20 listopada 2012 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.11.2012, ostatnia aktualizacja: 30.01.2013, odsłon: 801


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100951
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości