Nasz znak: RGP 72241- 3/2010                                                    

Ostróda, 16 lutego 2010r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 17/2010 z dnia 03 stycznia 2010 r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną budynkiem wielorodzinnym, oznaczoną jako działka Nr 23/59 o pow. 0,0558 ha oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym oznaczoną jako działka Nr 23/58 o pow. 0,0463 ha, położone w obrębie i miejscowości Górka.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 16096 dla działki Nr 23/58 oraz KW Nr 16095 dla działki Nr 23/59, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górka, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/366/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 11 lipca 2002 r., działki Nr 23/59 i Nr 23/58 przeznaczone są pod teren adaptacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej bez prawa rozbudowy.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. Grunt działki Nr 23/59 o pow. 0,0558 ha - zabudowany budynkiem mieszkalnym Nr 3B oraz grunt działki Nr 23/58 o pow. 0,0463 ha - zabudowany budynkiem gospodarczym.

 

2. Budynek gospodarczy o pow. uż. 165,8 m2, w którym najemcy budynku Nr 3B posiadają komórki na opał i suche ustępy:

 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 1: pomieszczenie gospodarcze Nr 3 i Nr 18 o pow. uż. 15,50 m2 z udziałem 9/100 w budynku gospodarczym i elementach wspólnych budynku.

 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 2: pomieszczenie gospodarcze Nr 6 i Nr 20 o pow. uż. 11,30 m2 z udziałem 7/100 w budynku gospodarczym i elementach wspólnych budynku.

 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 3: pomieszczenie gospodarcze Nr 2 i Nr 15 o pow. uż. 29,60 m2 z udziałem 18/100 w budynku gospodarczym i elementach wspólnych budynku.

 

Najemca  lokalu mieszkalnego Nr 5: pomieszczenie gospodarcze Nr 1 i Nr 19 o pow. uż. 11,30 m2 z udziałem 7/100 w budynku gospodarczym i elementach wspólnych budynku.

 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 6: pomieszczenie gospodarcze Nr 5 o pow. uż. 10,00 m2 z udziałem 6/100 w budynku gospodarczym i elementach wspólnych budynku.

 

Najemca  lokalu mieszkalnego Nr 7: pomieszczenie gospodarcze Nr 10 i Nr 17 o pow. uż. 11,30 m2 z udziałem 7/100 w budynku gospodarczym i elementach wspólnych budynku.

 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 8: pomieszczenie gospodarcze Nr 4 i Nr 16 o pow. uż. 15,50 m2 z udziałem 9/100 w budynku gospodarczym i elementach wspólnych budynku.

 

3. Budynek mieszkalny Nr 3B wybudowany ok. roku 1980 w technologii tradycyjnej, murowany. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, jedno-klatkowy, przyłączony do zewnętrznych sieci wodociągowej, energetycznej, do osadnika szczelnego na ścieki bytowe. Ogrzewanie mieszkań w budynku jest indywidualne, piecowe. Ogólny stan techniczny budynku jest dobry.

 

W budynku mieści się siedem lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, będących w użytkowaniu najemców:

 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 1: lokal mieszkalny Nr 1 (na parterze) składający się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej pow. uż. 27,30 m2 oraz piwnicy oznaczonej Nr 1 o pow. 4,30 m2 wraz z udziałem 11/100 w nieruchomości i elementach wspólnych budynku - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi
13.978,- zł.

 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 2: lokal mieszkalny Nr 2 (na parterze) składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju o łącznej pow. uż. 32,50 m2 oraz piwnicy oznaczonej Nr 8 o pow. 6,20 m2 wraz z udziałem 14/100 w nieruchomości i elementach wspólnych budynku - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi
16.640,- zł.

 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 3: lokal mieszkalny Nr 3 (na parterze) składający się z trzech pokoi, kuchni, dwóch łazienek, przedpokoju o łącznej pow. uż. 61,00 m2 oraz piwnicy oznaczonej Nr 3 i Nr 4 o pow. 8,60 m2 wraz z udziałem 25/100 w nieruchomości i elementach wspólnych budynku - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 31.232,- zł.

 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 5: mieszkalny Nr 5 (na I piętrze) składający się z pokoju, kuchni, wnęki o łącznej pow. uż. 27,20 m2 oraz piwnicy oznaczonej Nr 5 o pow. 4,30 m2 wraz z udziałem 12/100 w nieruchomości i elementach wspólnych budynku - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 14.198,- zł.

 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 6: lokal mieszkalny Nr 6 (na I piętrze) składający się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, przedpokoju o łącznej pow. uż. 32,60 m2 oraz piwnicy oznaczonej Nr 2 o pow. 4,30 m2 wraz z udziałem 13/100 w nieruchomości i elementach wspólnych budynku - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 17.017,- zł.

 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 7: lokal mieszkalny Nr 7 (na I piętrze) składający się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, przedpokoju o łącznej pow. uż. 31,80 m2 oraz piwnicy oznaczonej Nr 7 o pow. 4,30 m2 wraz z udziałem 13/100 w nieruchomości i elementach wspólnych budynku - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 16.600,- zł.

 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 8: lokal mieszkalny Nr 8 (na I piętrze) składający się z pokoju, kuchni, wnęki o łącznej pow. uż. 27,70 m2 oraz piwnicy oznaczonej Nr 6 o pow. 4,30 m2 wraz z udziałem 12/100 w nieruchomości i elementach wspólnych budynku - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 14.459,- zł.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 05 kwietnia 2010r.

 

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 124.124,- zł.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz wyżej wyszczególnionych najemców. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 18 lutego do dnia 12 marca 2010 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 18 lutego 2010 r.

 

Informacje tel./89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 18.02.2010, ostatnia aktualizacja: 16.03.2010, odsłon: 811


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100798
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości