Nasz znak: RGP 72241- 6/04/07                                                    Ostróda, dn. 28 lutego 2007r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 21/07 z dnia 28 lutego 2007r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bez przetargowym nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka Nr 99/1 o pow. 0,3890 ha, położona w obrębie Grabin, miejscowości Grabinek.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 21469 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem obowiązującym do 31 grudnia 2002r teren przeznaczony był na cele oświatowe, aktualny stan użytkowania - cele mieszkalne.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. grunt działki Nr 99/1 o powierzchni 0,3890ha, zabudowany budynkiem mieszkalnym Nr 19 i budynkiem gospodarczym,

 

2. budynek gospodarczy (pięć pomieszczeń) o ogólnej pow. uż. 104,92 m2 służący do obsługi niżej opisanych lokali mieszkalnych,

 

3. budynek mieszkalny Nr 19 w którym mieszczą się trzy lokale mieszkalne będące      w użytkowaniu najemców;

 

Najemca 1: - lokal mieszkalny Nr 1 (na parterze) o pow. uż. 228,69 m2, stanowiący udział 54/100 wraz z przynależnymi piwnicami o łącznej pow. uż. 49,46 m2 oraz wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 65,19 m2 w budynku gospodarczym i taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości, - cena wyżej opisanej nieruchomości - wynosi 91.972,- zł

 

Najemca 2: - lokal mieszkalny Nr 2 (na I piętrze) o pow. uż. 98,37 m2, stanowiący udział 28/100 wraz z przynależnymi piwnicami o łącznej pow. uż. 56,46 m2 oraz wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 21,80 m2 w budynku gospodarczym i taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości, - cena wyżej opisanej nieruchomości - wynosi 46.545,- zł

 

Najemca 3: - lokal mieszkalny Nr 3 (na I piętrze) o pow. uż. 63,19 m2, stanowiący udział 18/100 wraz z przynależnymi piwnicami o łącznej pow. uż. 31,33 m2 oraz wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 17,93 m2 w budynku gospodarczym i taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości, - cena wyżej opisanej nieruchomości - wynosi 30.557,- zł

 

Budynek 19, w którym mieszczą się przeznaczone do sprzedaży trzy lokale mieszkalne, usytuowany jest na obrzeżach wsi, na działce Nr 99/1, z której istnieje dogodny wyjazd na drogę powiatową o nawierzchni asfaltowej. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony,   z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej kryty papą, został wybudowany w 1855 r w technologii tradycyjnej. Działka, na której jest posadowiony budynek uzbrojona jest w sieć energetyczną i wodociągową. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba).

 

Budynek gospodarczy o pow. uż. 104,92 m2 wybudowany został w technologii tradycyjnej. Jest to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, zadaszony płaskim jednospadowym stropodachem o konstrukcji drewnianej, pokryty papą na lepiku. Mieści się w nim pięć pomieszczeń gospodarczych.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 18 kwietnia 2007r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art.34 ust.1 pkt.1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 168.200,- zł.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz dotychczasowych najemców.

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Grabinek oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 6 marca do 28 marca 2007r., na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl

 

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58, 38

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Arturu Jabłonka

 

data publikacji: 06.03.2007, ostatnia aktualizacja: 05.08.2007, odsłon: 1 162


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055501
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości