Informacja o wynikach naboru
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor do spraw planowania przestrzennego
wybrany został kandydat: Pani Magdalena Czerwonka
zamieszkała w Kajkowie
 
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas analizy dokumentów.

 

 

Wójt Gminy Ostróda ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor do spraw planowania przestrzennego. Dokumenty należy przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor do spraw planowania przestrzennego” na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 16 czerwca 2020 r. do godziny 15:30 włącznie. Liczy się data wpływu do urzędu. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Data przekazania do publikacji: 04.06.2020
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.06.2020, ostatnia aktualizacja: 17.06.2020, odsłon: 884


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558941
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości