Ostróda,  30 marca 2023 r.
 
Informacja o wynikach naboru
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na kandydata na stanowisko Dyrektora:
 
1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie, Pietrzwałd  nr 94, 14 -100 Ostróda
 
 wybrana została kandydatka: Pani Katarzyna Wrzesińska
zamieszkała w Ostródzie
 
      
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
 
Wybrana osoba spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.03.2023 r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska
 
 

Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie w terminie do dnia 20 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 202 do godziny 15:00 lub przesłać (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Ostróda) na adres: Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora

 

Data przekazania do publikacji: 03.03.2023
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.03.2023, ostatnia aktualizacja: 30.03.2023, odsłon: 194


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458749
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości