Ostróda, 24 stycznia  2012

 IGK.271.1.2012

 

 

Tablica ogłoszeń, strona internetowa Zamawiającego

 

 

 

dotyczy:    przetargu nieograniczonego Dostawa oleju opałowego do budynku

w Pietrzwałdzie, w którym znajdują się: Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna na roki 2012

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r.  Nr 113, poz. 759. ze zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

 

Dostawa oleju opałowego do budynku  w Pietrzwałdzie, w którym znajdują się: Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna na roki 2012

 

została wybrana oferta nr 2  złożona przez BOSS 19 Sp. z o.o. ul. Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo  ,  za cenę ofertową brutto  3,96zł za 1 litr oleju .

 

Oferta złożona przez BOSS 19 Sp. z o.o. ul. Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto w postępowaniu ważne oferty złożyły  firmy otrzymując następującą liczbę punktów.

 

Numer

oferty

Nazwa, adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto
 (za 1 litr)

Punkty

1.

 

Przedsiębiorstwo handlowo-Usługowe MARTEX Jadwiga Kamińska Al. Jana Pawła II 1A, 14-200 Iława

 

3,99zł

99

 

3.

 

SETON K. Cichocki,R. Matusiewicz Spółka Jawna, ul. Ełcka 9b, Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk

 

 

4,12zł

97

 

 

 

Treść ogłoszenia na dostawę oleju opałowego do budynku w Pietrzwałdzie, w którym znajdują się: Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna na rok 2012

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.01.2012, ostatnia aktualizacja: 24.01.2012, odsłon: 909


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209951
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości