Ostróda, 18 lipca 2013r.

 

 

ZP.271.7.2013

 

Strona internetowa, tablica ogłoszeń

 

 

dotyczy:Przetarg nieograniczony ,,Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek światowychw roku szkolnym 2013/2014”

 

Działającna podstawie art. 92 ust. 1  ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r. Nr 113,poz. 759. ze zm. ) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda doplacówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014”

 

  CzęśćI. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Brzydowo-Durąg-Rudno-Brzydowo-Ostróda. tj. 150 km dziennie zostaławybrana oferta nr 2 złożona przez Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki,Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43 14-300 Morąg za cenę ofertową 2,10zł za km. Oferta złożona przez firmęPrzewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.J. ul.Żeromskiego 43 14-300 Morąg uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów ispełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ponadto ważne oferty na częśćI zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:

-oferta nr 4 złożona przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Burszynowa 23 Wałdowo14-100 Ostróda- 82,60 punktów.

-oferta nr 5 złożona przez Wan-Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44 12-130 Pasym-79,55 punktów.

 

   Część II. Wygoda -Glaznoty -Wygoda -Giętlewo-Klonowo-Wysoka Wieś- Pietrzwałd – Zajączki -Pietrzwałd-Wygoda. tj. 162 km dziennie zostaławybrana oferta nr 2 złożona przez firmę UsługiTransportowe Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki 14-123 Wygoda za cenęofertową brutto 2,80 za km. Ofertazłożona przez firmę Usługi TransportowePrzewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki 14-123 Wygoda uzyskała podczas ocenyofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Ponadtoważne oferty na część II zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczasoceny ofert:

 - oferta nr 2 złożona przez PrzewozyAutokarowe Lipnicki Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 4314-300 Morąg – 82,60 punktów.

 

      CzęśćIII. Ostróda-Kajkowo-Nowe Siedlisko-Olsztyn ul. Turowskiego 1- Ostróda  tj. 190 km dziennie. zostaławybrana oferta nr 4 złożona przez firmę EL-TRANS Michał Antochowski ul. Burszynowa 23 Wałdowo 14-100 Ostróda za cenęofertową brutto 1,62 zł za km.  Oferta złożona przez firmę EL -TRANSMichał Antochowski ul. Burszynowa 23 Wałdowo 14-100 Ostróda uzyskała podczasoceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału wpostępowaniu.

 Ponadto ważne oferty na część III zamówieniazłożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:

- ofertanr 2 złożona przez Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki, MarcinLipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43 14-300 Morąg – 93,64 punkty.

-oferta nr 3 złożona przez Przewozy osobowe ,,MIRAS” Mirosław Drosio Łączno 33 14-300Morąg- 91,01 punktów.

- ofertanr 5 złożona przez Wan-Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44 12-130 Pasym- 86,17punktów.

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.07.2013, ostatnia aktualizacja: 18.07.2013, odsłon: 1 001


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544731
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości