Ostróda, 4 lipca 2011

IGK.271.3.2011

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na BUDOWĘ KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI SAMBOROWO GMINA OSTRÓDA.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759. ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

 

,,BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI SAMBOROWO GMINA OSTRÓDA.”, została wybrana oferta nr 1 złożona przez Firmę KASZUB Dariusz Kaszuba Ul. Rzemieślnicza 3 83-307 Kiełpino-Leszno za cenę ofertową brutto 1.094.700,00zł.

 

Oferta złożona przez Firmę KASZUB Dariusz Kaszuba ul. Rzemieślnicza 3 83-307 Kiełpino-Leszno uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ponadto w postępowaniu ważne oferty złożyły poniższe firmy otrzymując następującą liczbę punktów.

 

Numer

oferty

Nazwa, adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Punkty

1.

PANORAMA II Sp. z o.o.

Ul. Słoneczna 73

81-605 Gdynia

1.192.748,72zł

 92 punkty

2.

EVERSPORT Sp. z o.o.

Ul. Arkuszowa 39

01-934 Warszawa

1.182.421,60zł

93 punkty

3.

MASTERS S.A.

Ul. Mickiewicza 21

70-383 Szczecin

1.325.752,44zł

83 punkty

4.

PRESTIGE Spółka z o.o.

Ul. Świerczewska 5

71-066 Szczecin

1.479.158,58zł

74 punkty

5.

SPORTPROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

1.530.279,89zł

72 punkty

6.

City Group Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

Ul. Foksal 18

00-372 Warszawa

1.316.100,00zł

84 punkty

7.

 

P.B.O. ,,EKOBUD” Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

Ul. Przemysłowa 8

14-100 Ostróda

1.461.069,21zł

75 punktów

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Treść ogłoszenia

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dokumentacja techniczna

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.06.2011, ostatnia aktualizacja: 04.07.2011, odsłon: 1 342


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544637
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości