Uchwała Nr LII/203/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 lutego 2006r.

 

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

 

      Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431, Dz. U. z 1994r. Nr 1, poz.3; Dz. U. z 1996r. Nr 91, poz. 409; Dz. U. z 1997 r. Nr 43, poz.272; Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz.926; Dz. U. z 1998r. Nr 108, poz.681; Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz.875, Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1680; Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz.1039; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365; Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1419; Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz.1462; Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz.1826, Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz.1365; Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz.1484), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1683; Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966; Dz. U. z 2003r. Nr 200, poz. 1953; M.P. z 2003r. Nr 51, poz. 804; Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.874; Dz.U.z 2003r. Nr 188, poz.1840; Dz.U. z 2004r.Nr 92, poz. 880; Dz.U.z 2004r.Nr 92, poz. 884; Dz.U.z 2004r. Nr 96, poz. 959; Dz.U.z 2004r.Nr 123, poz.1291; M.P. z 2004r. Nr 43, poz.753; M.P. z 2004r. Nr 46, poz.794; Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz.1087; Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz.1365; Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1419; Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz.1399; M.P. z 2005r. Nr 62, poz.859; M.P. z 2005r. Nr 68, poz. 956; Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1462; Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60; Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732; Dz.U. z 2005r. Nr 85, poz. 727; Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 894; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; M.P. z 2005r. Nr 49, poz. 671; M.P. z 2005r. Nr 49, poz. 672) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów w miejscowościach wchodzących w skład danego sołectwa, z wyjątkiem miejscowości wchodzących w skład Sołectwa:

 

      1. Gierłoż, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Helenę Skolmowską, zam. Gierłoż 11/1;

 

      2. Tyrowo, w którym na inkasenta wyznacza się Pana Grzegorza Ślusarczyk, zam. Tyrowo 12a;

 

      3. Wysoka Wieś, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Agnieszkę Podlaszewską, zam. Wysoka Wieś 12;

 

      4. Szyldak, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Anielę Burdalską, zam. Szyldak, ul. Szkolna 11;

 

      5. Wygoda, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Bożenę Łodzikowską, zam. Wygoda 14;

 

      6. Klonowo, w którym na inkasenta wyznacza się Pana Henryka Markowskiego, zam. Klonowo 6/4;

 

      7. Durąg, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Hannę Kugler, zam. Durąg 30;

 

      8. Zwierzewo, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Elżbietę Glinicką, zam. Zwierzewo 45a;

 

      9. Kątno, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Sabinę Filipek, zam. Kątno 15,

 

      10. Pietrzwałd, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Beatę Chorzelewską-Szajdek, zam. Pietrzwałd 51.

 

 

      § 2. Ustala się, że terminem płatności dla inkasentów są dwa dni następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

 

      § 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6% od zainkasowanych osobiście należności określonych w § 1.

 

      § 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/127/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Sporządził/a: Grażyna Car
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.03.2006, ostatnia aktualizacja: 16.03.2007, odsłon: 893


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15830361
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości