Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny: jak ją otrzymać?
    Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek. Jedna osoba może złożyć wniosek o Karty dla całej rodziny. Ten, który go składa w imieniu rodziny, musi wpisać w formularzu dane rodziców, ewentualnie małżonka rodzica oraz dzieci. Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci.
 
    Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń można pobrać tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu
    Wyszukiwarka Partnerów Karty Dużej Rodziny (mapa i wykaz) znajduje się pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
    Tu można sprawdzić ważność karty dużej rodziny: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/sprawdz-waznosc-kdr
 
    Wniosek o wydanie Karty Dużej może wypełnić każdy pełnoletni jej członek. O KDR dla rodziców, których dzieci są już dorosłe, mogą wnioskować także dzieci. 
 
    Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:
 
    - w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 
    - w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,
 
    - bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
    Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania w obrębie innej gminy, wymaga przyznania nowej Karty. W przypadku, gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Wójt wydaje duplikat Karty. 
 
    Karta może być plastikowa i elektroniczna w formie wygodnej aplikacji mKDR. Warto wnioskować o obie jej formy. Można to zrobić za pośrednictwem strony  empatia.mpips.gov.pl lub w gminie, w miejscu zamieszkania członka, lub członków rodziny.

    Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
    - w przypadku rodzica należy dołączyć zaświadczenie, że miał lub ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz że nie jest, lub nie był, pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 
    - w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 
    - w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 
    - w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
    Kartę Dużej Rodziny honoruje ok. 5 tysięcy Partnerów w ok. 22 tysiącach punktów.
 
    Jakie korzyści daje Karta Dużej Rodziny?
    - zniżki na przejazdy kolejowe dla rodziców i małżonków rodziców – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne;
 
    - 50% ulgi opłaty za paszport – dla rodziców i małżonków rodziców;
 
    - 75% ulgi opłaty za paszport – dla dzieci;
 
    - bezpłatny wstęp do parków narodowych.
 
    W celu skorzystania z programu dla osób z terenu Gminy Ostróda należy zgłosić się do :
 
Urzędu Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1
parter pokój Nr 117
tel. 89 6760717.
 
 
 


data publikacji: 16.06.2014, ostatnia aktualizacja: 11.04.2019, odsłon: 4 932


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315780
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości