Uchwała Nr XXXVIII/221/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 czerwca 2013r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2012 rok.

 

      Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski 

 

Data przekazania do publikacji: 01.07.2013r.
Osoba przekazująca: Danuta Kucharczuk

Sporządził/a: Danuta Kucharczuk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.07.2013, ostatnia aktualizacja: 02.07.2013, odsłon: 921


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235969
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości