Uchwała Nr XXXVIII/220/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 czerwca 2013 roku

 

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 594), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania za szczególne zasługi oraz wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności, nadaje się Honorowe Obywatelstwo Gminy Ostróda Pastorowi Zbigniewowi Janowi Reichelt.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 01.07.2013r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.07.2013, ostatnia aktualizacja: 02.07.2013, odsłon: 821


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11721927
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości