Uchwała Nr XXXVIII/219/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie § 49 w związku z § 166 ust 1 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Nr 149, poz. 2046 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Powołuje się Komisję doraźną Rady Gminy Ostróda celem zaopiniowania wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa, w następującym składzie:

 

      1) Magdalena Muraszko

 

      2) Andrzej Bartnicki

 

      3) Marek Szostek

 

      4) Łukasz Wolf

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 01.07.2013r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.07.2013, ostatnia aktualizacja: 02.07.2013, odsłon: 757


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722229
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości