Uchwała Nr XXXVII/218/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 maja 2013r.

 

w sprawie: powołania komisji doraźnej do zbadania zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie § 49 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urzęd. Wojew. Warm.-Mazur. Nr 142, poz. 2046 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

      § 1. Powołuje się komisję doraźną do zbadania zasadności skargi wniesionej przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Wygodzie i Stowarzyszenie „Nie lękaj się” w Olsztynie na działalność Wójta Gminy Ostróda w następującym składzie:

 

1)      Zofia Stankiewicz;

 

2)      Barbara Stabińska;

 

3)      Anna Lewandowska;

 

4)      Jan Żeberek;

 

5)      Magdalena Muraszko.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 09.05.2013r.

Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.05.2013, ostatnia aktualizacja: 09.05.2013, odsłon: 820


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11741373
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości