Uchwała Nr XXXVII/210/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 maja 2013r.

 

w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ostróda.

 

      Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ostróda:

 

 1/ Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie, Pietrzwałd Nr 20b, 14-100 Ostróda,

 

 2/ Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach, ul. Spacerowa 8, 14-133 Stare Jabłonki,

 

 3/ Przedszkole w Samborowie, ul. Szkolna 8, 14-100 Ostróda,

 

 4/ Przedszkole Samorządowe w Tyrowie, Tyrowo Nr 41, 14-100 Ostróda,

 

 5/ Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brzydowie, Brzydowo Nr 27, 14-100 Ostróda,

 

 6/ Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie, Lipowo Nr 16, 14-100 Ostróda,

 

 7/ Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szyldaku, ul. Szkolna 12, 14-106 Szyldak,

 

 8/ Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwierzewie, Zwierzewo Nr 36, 14-100 Ostróda.

 

      § 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/113/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Ostróda.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2013r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 09.05.2013r.

Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.05.2013, ostatnia aktualizacja: 09.05.2013, odsłon: 802


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722164
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości