Uchwała Nr XXXVII/181/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 października 2005r.

 

w sprawie zmiany uchwały  Nr XXI/109/04  z dnia  26 maja 2004r. Rady Gminy Ostróda w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży gminnego składowiska odpadów komunalnych w Rudnie gmina Ostróda

 

      Na podstawie art. 68 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U z 2004r  Nr 261 poz. 2603 z późn.zm / Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

      § 1. W uchwale Nr  XXI/109/04   Rady Gminy Rady Ostróda  z dnia 26 maja 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży gminnego składowiska odpadów komunalnych w Rudnie gmina Ostróda  - § 1 otrzymuje brzmienie:

“Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości  90,05 %  od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda - gminnego składowiska odpadów komunalnych w Rudnie, składającego się z działek Nr: 75/12, 75/15, 75/16, 66/8, 66/10 o łącznej powierzchni 19,58 ha, położonych w obrębie Rudno.

 

      §  2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

      §  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 06.11.2005, ostatnia aktualizacja: 06.11.2005, odsłon: 946


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085590
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości