Uchwała Nr XXXVI/258/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkół
im. Mikołaja Kopernika w Samborowie

 
     Na podstawie art. 198 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 117 ust. 4 i ust. 5 oraz art. 88 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Samborowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 8, 14-100 Ostróda wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie składającego się z dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Samborowie, dotychczasowego Gimnazjum w Samborowie oraz Przedszkola w Samborowie, stała się  ośmioletnią Szkołą Podstawową w Samborowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 8, 14-100 Ostróda wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie.
 
     § 2. Obwód Szkoły Podstawowej w Samborowie obejmuje w całości miejscowości:  Czyżówka, Gierłoż, Nowa Gierłoż, Samborowo, Turznica, Wirwajdy, Zabłocie.
 
     § 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Samborowie.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 30.11.2017
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.12.2017, ostatnia aktualizacja: 01.12.2017, odsłon: 650


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214564
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości