Uchwała Nr XXXVI/257/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Zwierzewie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zwierzewie
 
     Na podstawie art. 117 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z  art. 88 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Zwierzewie z siedzibą Zwierzewo 36, 14-100 Ostróda, stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową w Zwierzewie z siedzibą Zwierzewo 36, 14-100 Ostróda.
 
     § 2. Obwód Szkoły Podstawowej w Zwierzewie  obejmuje w całości miejscowości: Czarny Róg, Czerwona Karczma, Lubajny, Międzylesie, Nowe Siedlisko, Ruś Mała, Wałdowo, Warlity Wielkie, Zwierzewo, Kątno, Żurejny.
 
     § 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Zwierzewie.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 30.11.2017
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.12.2017, ostatnia aktualizacja: 01.12.2017, odsłon: 820


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238777
odsłon strony

Aktualnie mamy
61 gości