Uchwała Nr XXXVI/200/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2013 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014

 

      Na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

 

Data przekazania do publikacji: 02.04.2013r.

Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.04.2013, ostatnia aktualizacja: 02.04.2013, odsłon: 802


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722420
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości