Uchwała Nr XXXVI/199/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2013 r.

 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 

      Na podstawie art. 8 ust.2 i art 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2013 roku spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych.

 

      § 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych określi  porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko- Mazurskim a Gminą Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

 

Data przekazania do publikacji: 04.04.2013r.

Osoba przekazująca: Karol Hładyszewski

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.04.2013, ostatnia aktualizacja: 04.04.2013, odsłon: 745


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11741516
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości