Uchwała Nr XXXVI /263/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia  Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Żołnierza Polskiego w Durągu
 
     Na   podstawie   art.  129  ust.  1  pkt  1    ustawy   z   dnia  14  grudnia  2016  r.  –  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z  art.  88  ust.  1  i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U.  z  2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe Gimnazjum  im. Żołnierza Polskiego  w  Durągu  z  siedzibą  Durąg 14,  14-106  Szyldak,  zostało przekształcone w  ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Żołnierza Polskiego w Durągu z siedzibą Durąg 14, 14-106 Szyldak.
 
     § 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu obejmuje w całości miejscowości: Bednarki, Durąg, Dziadyk, Kraplewo, Lichtajny, Miejska Wola, Pancerzyn, Ryn.
 
     § 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 30.11.2017
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.12.2017, ostatnia aktualizacja: 01.12.2017, odsłon: 654


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219084
odsłon strony

Aktualnie mamy
83 gości