Uchwała Nr XXXV/283/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 czerwca 2021 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2020 rok
 
     Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2020 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Ostróda wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2020 rok.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Data przekazania do publikacji: 24.06.2021
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.06.2021, ostatnia aktualizacja: 24.06.2021, odsłon: 284


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526857
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości