Uchwała Nr XXXV/254/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 października 2017 r.
 
w sprawie upamiętnienia 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 8, 9, 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     Wpisując się w Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w celu uczczenia i upamiętnienia tej rocznicy:
 
     § 1. Ogłasza się rok 2018 Rokiem Jubileuszowym w Gminie Ostróda związanym z obchodami 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 
     § 2. Postanawia się zorganizować i przeprowadzić cykl wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych w roku 2018 związanych z obchodami rocznicy, o której mowa w § 1.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Data przekazania do publikacji: 27.10.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.10.2017, ostatnia aktualizacja: 27.10.2017, odsłon: 768


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214751
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości