Uchwała Nr XXXIX/318/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 marca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.
 
     Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Ustala się wysokość bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 370/4 o powierzchni 0,1881 ha, położonej w obrębie Lubajny, gmina Ostróda, w wysokości 99,9%, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.
 
     § 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w § 1 jest jednorazowa zapłata ceny sprzedawanej nieruchomości.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Data przekazania do publikacji: 26.03.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.03.2018, ostatnia aktualizacja: 26.03.2018, odsłon: 988


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526758
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości