Uchwała Nr XXXIV/249/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 września 2017 r.
 
w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie
 
     Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Gmina Ostróda przejmuje od Miasta Ostróda w roku szkolnym 2017/2018 zadanie polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie.
 
     § 2. Realizacja zadania odbywać się będzie na zasadach ustalonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Ostróda a Burmistrzem Miasta Ostróda.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 29.09.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej
 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.09.2017, ostatnia aktualizacja: 04.10.2017, odsłon: 623


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238652
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości