Uchwała nr XXXIV/165/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 maja 2005r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Ostrowin.

 

      Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Ostrowin, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, (Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2003r, Nr 165, poz. 2004) - Rada Gminy u c h w a l a ,

co następuje:

 

      § 1. Zarządza się wybory Sołtysa Sołectwa Ostrowin.

 

      § 2. Upoważnia się Wójta Gminy do organizacji i przeprowadzenia wyborów, o których mowa w § 1.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 12.06.2005, ostatnia aktualizacja: 12.06.2005, odsłon: 999


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544590
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości