Uchwała Nr XXXIII/243/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów
 i urządzeń użyteczności publicznej
 
     Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Powierza się Wójtowi Gminy Ostróda uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Ostróda.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 29.08.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska
 
 
 

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.08.2017, ostatnia aktualizacja: 29.08.2017, odsłon: 650


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214565
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości