Uchwała Nr XXXIII/160/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 kwietnia 2005r.

 

w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

 

      Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) oraz 4 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 1999 r., Nr 62 poz. 689 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Ostróda do tworzenia lokalnej organizacji turystycznej pod nazwą: Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna w celu: promocji turystycznej obszaru jej działania, wspomagania funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, inicjowania, opiniowania i wspierania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

 

      § 2. Na przedstawiciela Gminy Wiejskiej Ostróda do reprezentowania w Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej wybiera się Panią Magdalenę Wajdyk.

 

      § 3. Upoważnia się osobę wymieniona w § 2 niniejszej uchwały do współdziałania z pozostałymi założycielami Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 26.04.2005, ostatnia aktualizacja: 26.04.2005, odsłon: 964


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085656
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości