Uchwała Nr XXXII/235/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 11 lipca 2017 r.
 
w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany granic obrębów Kajkowo i Górka
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Opiniuje pozytywnie zmianę granic obrębów geodezyjnych polegającą na włączeniu w granice obrębu Kajkowo części obrębu Górka stanowiącej działki nr: 7/5, 7/6, 7/7, 7/13 i 7/15.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 12.07.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska
 

Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.07.2017, ostatnia aktualizacja: 13.07.2017, odsłon: 741


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235959
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości