Uchwała Nr XXXII/234/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 11 lipca 2017 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1.1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przez Gminę Ostróda umowy dzierżawy z firmą ACUS Maria Sobiech i Piotr Stefaniuk Sp. J. z siedzibą w Warszawie, na okres od 25.08.2017 r. do 24.03.2027 r., której przedmiotem jest całość nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako dz. ew. nr 298/3 o pow. 0,2867 ha, zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym.     
 
  2. Nieruchomość określona w ust. 1 zostanie wydzierżawiona w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szycia odzieży damskiej i dodatków.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Sadowski
 
 Data przekazania do publikacji: 12.07.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.07.2017, ostatnia aktualizacja: 13.07.2017, odsłon: 640


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214738
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości