Uchwała Nr XXXI/222/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 9 czerwca 2017 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2016 rok
 
     Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2016 rok, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Ostróda wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2016 rok.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 12.06.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.06.2017, ostatnia aktualizacja: 12.06.2017, odsłon: 687


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235983
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości