Uchwała Nr XXVIII/138/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 grudnia 2004 r.

 

w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I i II instancji dla mianowanych pracowników samorządowych.

 

      Na podstawie art.27 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz. U. z 1990 r. Nr 57, poz. 336) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Powołuje się Komisję dyscyplinarną I instancji dla mianowanych pracowników samorządowych. Skład Komisji określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Powołuje się Komisję dyscyplinarną II instancji dla mianowanych pracowników samorządowych. Skład Komisji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/138/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 grudnia 2004r.

 

Komisja Dyscyplinarna I instancji dla mianowanych pracowników samorządowych:

 

      1/ Andrzej Pęziński;

 

      2/ Maria Andrychowska;

 

      3/ Jan Brzozowski;

 

      4/ Maria Kubaszczyk;

 

      5/ Janina Roman;

 

      6/ Danuta Kucharczuk.

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/138/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 grudnia 2004r.

 

Komisja dyscyplinarna II instancji dla mianowanych pracowników samorządowych:

 

      1/ Roman Nowakowski;

 

      2/ Leszek Kwiatkowski;

 

      3/ Wiktor Kosek;

 

      4/ Andrzej Suchodolski;

 

      5/ Jan Żeberek;

 

      6/ Roman Ślusarczyk.

 

 

data publikacji: 02.01.2005, ostatnia aktualizacja: 02.01.2005, odsłon: 954


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331582
odsłon strony

Aktualnie mamy
100 gości