Uchwała Nr XXVII/127/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 listopada 2004r.

 

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

 

      Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431, Dz. U. z 1994r. Nr 1, poz.3; Dz. U. z 1996r. Nr 91, poz. 409; Dz. U. z 1997 r. Nr 43, poz.272; Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz.926; Dz. U. z 1998r. Nr 108, poz.681; Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz.875, Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1680; Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz.1039; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz.1826), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1683; Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966; Dz. U. z 2003r. Nr 200, poz. 1953; M.P. z 2003r. Nr 51, poz. 804; Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.874; Dz.U.z 2003r. Nr 188, poz.1840; Dz.U. z 2004r.Nr 92, poz. 880; Dz.U.z 2004r.Nr 92, poz. 884; Dz.U.z 2004r. Nr 96, poz. 959; Dz.U.z 2004r.Nr 123, poz.1291) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926; Dz.U z 1997r. Nr 160, poz. 1083; M.P z 1998r. Nr 28, poz. 394; Dz.U.z 1998r. Nr 106, poz.668; Dz.U.z 1999r. Nr 11, poz. 95; M.P z 1999r. Nr 28, poz. 434; M.P.z 2000r. Nr 24, poz. 509; Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037; Dz.U.z 2000r. Nr 122, poz. 1315; Dz.U.z 2001r. Nr 16, poz.166; Dz.U.z 2000r. Nr 120, poz.1268; Dz.U. z 2001r. Nr 39, poz. 459; Dz.U. z 2000r. Nr 116, poz. 1216; Dz.U.z 2001r. Nr 42, poz. 475, Dz.U. z 2001r. Nr 125, poz.1368; M.P. z 2001r. Nr 27, poz. 446; Dz.U.z 2001r. Nr 130, poz. 1452; Dz.U.z 2002r. Nr 89, poz. 804; Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz.U.z 2001r. Nr 110, poz. 1189; Dz.U.z 2002r. Nr 169, poz.1387; Dz.U.z 2003r. Nr 130, poz. 1188; Dz.U.z 2003r. Nr 137, poz.1302; Dz.U.z 2003r. Nr 170, poz. 1660; M.P.z 2003r. Nr 42, poz. 631; Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271;Dz.U.z 2002r. Nr169, poz.1387; Dz.U.z 2003r. Nr 228, poz. 2256; Dz.U.z 2003r. Nr 228, poz. 2255; Dz.U.z 2004r. Nr 29, poz. 257; Dz.U.z 2004r.Nr 64 poz. 593; Dz.U.z 2004r. Nr 68, poz. 623; Dz.U.z 2004r.Nr 91, poz.868; Dz.U.z 2004r. Nr122, poz.1288; Dz.U.z 2004r.Nr 123, poz.1291 ;Dz.U.z 2004r. Nr 146, poz. 1546; Dz.U.z 2004r.Nr173, poz.1808; Dz.U.z 2004r. Nr 116, poz.1205; Dz.U.z 2004r. Nr 162, poz.1692 ) – R a d a G m i n y u c h w a l a, co następuje:

 

      § 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów w miejscowościach wchodzących w skład danego sołectwa, z wyjątkiem miejscowości wchodzących w skład Sołectwa:

 

   1. Gierłoż, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Helenę Skolmowską, zam. Gierłoż 11/1;

 

   2. Tyrowo, w którym na inkasenta wyznacza się Pana Grzegorza Ślusarczyk, zam. Tyrowo 12a;

 

   3. Wysoka Wieś, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Agnieszkę Podlaszewską, zam. Wysoka Wieś 12;

 

   4. Szyldak, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Anielę Burdalską, zam. Szyldak, ul. Szkolna 11;

 

   5. Wygoda, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Bożenę Łodzikowską, zam. Wygoda 14;

 

   6. Klonowo, w którym na inkasenta wyznacza się Pana Henryka Markowskiego, zam. Klonowo 6/4;

 

   7. Durąg, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Hannę Kugler, zam. Durąg 30;

 

   8. Zwierzewo, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Elżbietę Glinicką, zam. Zwierzewo 45a;

 

   9. Kątno, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Sabinę Filipek, zam. Kątno 15.

 

      § 2. Ustala się, że terminem płatności dla inkasentów są dwa dni następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

 

      § 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6% od zainkasowanych osobiście należności określonych w § 1.

 

      § 4. Traci moc Uchwała Nr VI/24/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia, zmieniona Uchwałą Nr XVIII/88/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia i Uchwałą Nr XXI/105/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2004r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 998


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563755
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości