Uchwała Nr XXV/197/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 czerwca 2020 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 rok
 
     Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Ostróda wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 rok.
 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Data przekazania do publikacji: 03.07.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.07.2020, ostatnia aktualizacja: 03.07.2020, odsłon: 400


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070481
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości