Uchwała Nr XXIV/158/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2008r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.

 

      Na podstawie § 147 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2002r. Nr 149, poz. 2046 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr XXIV/158/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2008r.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

 

Lp.

Tematyka

Termin

 

Sprawozdawcy
i uczestnicy

 

1.

Opiniowanie realizacji budżetu gminy za 2008r.

 

luty/marzec

Skerbnik Gminy

2.

Kontrola stanu realizacji planu sprzedaży mienia komunalnego

 

kwiecień

Kierownik Ref. RGGiP

3.

Kontrola wydatków związanych z wypłatami zasiłków celowych przez GOPS

 

czerwiec

Dyrektor GOPS

4.

Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2009/2010

wrzesień

Kierownik Ref. Oświaty, Kultury
i Sportu

5.

Efekty usamodzielniania finansowego placówek oświatowych

październik

Kierownik Ref. Oświaty, Kultury
i Sportu

6.

Kontrola dokumentacji wyborczej

listopad

Sekretarz Gminy

7.

Kontrole zlecone przez Radę Gminy

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.11.2008, ostatnia aktualizacja: 04.11.2008, odsłon: 1 130


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229572
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości