Uchwała Nr XXIII/151/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 września 2008 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych.

 

Na podstawie § 2 pkt. 2 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr V/29/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych §1 otrzymuje brzmienie: „§1 w gminnych jednostkach organizacyjnych z wyłączeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania- w kwocie 900 zł oraz zatwierdza się wartość 1 punktu w kwocie 3 zł”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.10.2008, ostatnia aktualizacja: 08.10.2008, odsłon: 1 186


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235933
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości