Uchwała Nr XXI/140/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 17 czerwca 2016 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 rok
 
 Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 rok, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
 § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Ostróda wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 rok.
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 20.06.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.06.2016, ostatnia aktualizacja: 20.06.2016, odsłon: 650


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11948201
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości