Uchwała Nr XXI/108/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 maja 2004r.

 

w sprawie przyjęcia propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”

 

      Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995r. Nr 31, poz. 332 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Przyjmuje się propozycje zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” polegające na wprowadzeniu następujących zmian:

 

   „1/ w § 1 w ust. 3 dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:

 

   2) Gmina Jonkowo

 

   3) Gmina Małdyty

 

   2/ w § 30 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

 

   9) Gmina Jonkowo - dwóch,

 

   10) Gmina Małdyty- dwóch „

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 971


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544823
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości