Uchwała Nr XXI/105/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 maja 2004r.

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

 

      Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682 ze zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co  następuje:

 

      § 1. W Uchwale Nr VI/24/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia w § 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i ust. 8 w brzmieniu:

 

   „ 7. Durąg, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Hannę Kugler, zam. Durąg 30.

 

   8. Zwierzewo, w którym na inkasenta wyznacza się Panią Elżbietę Glinicką, zam. Zwierzewo 45a.”

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 955


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563451
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości