Uchwała nr XX/103/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 16 kwietnia 2004r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Turznica

 

      Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Turznica, stanowiącego załącznik nr 26 do uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, (Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2003 r. Nr 165, poz. 2004)- Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zarządza się wybory Sołtysa Sołectwa Turznica.

 

      § 2. Upoważnia się Wójta Gminy do organizacji i przeprowadzenia wyborów, o których mowa w § 1.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 1 068


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331548
odsłon strony

Aktualnie mamy
97 gości