UCHWAŁA Nr XVIII/89/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2004 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie.

 

      Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 1 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Województwa Olsztyńskiego z 1995r. Nr 31, poz. 332 z późn. zm.) – Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      §1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie gmin: Jonkowo i Małdyty.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 999


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085503
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości