Uchwała Nr XVIII/126/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 46 ust.1 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995 r. Nr 31, poz. 332, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.03.2008, ostatnia aktualizacja: 28.03.2008, odsłon: 1 247


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229395
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości