Uchwała Nr XVIII /127/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. nr. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada gminy uchwala, co następuje.

 

      § 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2008 roku spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarza wojennego w Zawadach Małych.

 

      § 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarza wojennego w Zawadach Małych określi porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim, a Gminą Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.03.2008, ostatnia aktualizacja: 28.03.2008, odsłon: 1 185


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229608
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości