Uchwała Nr XVIII/ 125/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie zmiany nazwy miejscowości Szklarnia.

 

Na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. Po wyrażaniu pozytywnej opinii postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę nazwy miejscowości Szklarnia i ustalenia dla tego obszaru nazwy Góra Luizy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.03.2008, ostatnia aktualizacja: 28.03.2008, odsłon: 1 223


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236266
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości