Uchwała Nr XVII/84/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 stycznia 2004r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Pulmonologii i Onkologii w Olsztynie.

 

      Na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy w Ostródzie uchwala, co następuje:

 

      § 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Pulmonologii i Onkologii w Olsztynie.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 901


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100894
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości