Uchwała Nr XVII/120/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 lutego 2008r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzki - Iławskiego „Czyste Środowisko”

 

      Na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 1 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995r. Nr 31, poz. 332, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Gminy Kurzętnik.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.02.2008, ostatnia aktualizacja: 29.02.2008, odsłon: 1 192


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209758
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości