Uchwała Nr XVII/116/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 lutego 2008r.

 

w sprawie: zamierzonej likwidacji Szkoły Podstawowej w Idzbarku.

 

      Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) Rada Gminy uchwała, co następuje:

 

      § 1. Rada Gminy Ostróda zamierza zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2008r. Szkołę Podstawową w Idzbarku.

 

      § 2. Przyczyną zamierzonej likwidacji placówki jest utworzenie szkoły niepublicznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark - moja ojczyzna”.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.02.2008, ostatnia aktualizacja: 29.02.2008, odsłon: 1 167


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229581
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości