Uchwała Nr XVI/101/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008 r.

 

w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

 

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; M.P. z 2006r. Nr 72, poz. 721; M.P. z 2006r. Nr 75, poz. 758; Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz.1601; Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz.1828; Dz. U. z 2006r. Nr 251, poz.1847; Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz.1775; M.P. z 2007r. Nr 47, poz. 557; M. P. z 2007r. Nr 76, poz. 813 ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1. Ustala się następujące miejscowości położone na terenie gminy Ostróda, w których pobiera się opłatę miejscową: STARE JABŁONKI, OSTROWIN, KLONOWO, WAŁDOWO, WYSOKA WIEŚ.

 

§2. Miejscowości, o których mowa w § 1 spełniają minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową ( Dz. U. Nr 249, poz. 1851).

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.02.2008, ostatnia aktualizacja: 05.02.2008, odsłon: 1 301


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236140
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości